โบราณสถานล้ำค่าคู่เมือง ความเจริญรุ่งเรืองก่อนเก่า ศรีเมืองแอมประวัติศาสตร์บอกเล่า กษัตริย์เจ้าแผ่อำนาจแต่นานมา พระเจ้าศรีมเหนทรวรมัน ปกครองราชสุขสันต์ทั่วหน้า หลักฐานจากจารึกหินศิลา ทรงธรรมาประชาสุขทุกผู้คน ขอเชิญชวนลูกหลานไทยให้อนุรักษ์ ช่วยพิทักษ์โบราณสถานทุกแห่งหน เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยยินยล เยาวชนร่วมสืบทอดตลอดไป โดย ดวงจันทร์ โพธิสม
 
 • ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2559
 • ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2559
 • กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอเขาสวนกวาง 2559
 • กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอเขาสวนกวาง 2559
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น”
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จกระเจ้าอยู่หัว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จกระ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอเขาสวนกวาง 2559
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอเขาสวนกวาง 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมปัจฉิมนิทเศน์น้องๆ ที่ ศพด. ตำบลดงเมืองแอม
กิจกรรมปัจฉิมนิทเศน์น้องๆ ที่ ศพด. ตำบลดงเมืองแอม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2559
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ...
ดูภาพอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่   อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศราคากลางอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ ...
 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงเมืองแอม ประจำงบประ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำภาคเรียนท ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ................................................
  infographics
  จังหวัดขอนแก่น
  เข้าสู่ระบบ
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  เออีซี
  คสช
  สายด่วนรัฐบาล
  รัฐบาลไทย
  bangkokidea
  กรมบัญชีกลาง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  13ฟอนต์แห่งชาติ
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  กระทรวงมหาดไทย
  ราชกิจจานุเบกษา
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ช่อง3
  ช่อง5
  ช่อง7
  ช่อง9
  ดูทีวีออนไลน์