โบราณสถานล้ำค่าคู่เมือง ความเจริญรุ่งเรืองก่อนเก่า ศรีเมืองแอมประวัติศาสตร์บอกเล่า กษัตริย์เจ้าแผ่อำนาจแต่นานมา พระเจ้าศรีมเหนทรวรมัน ปกครองราชสุขสันต์ทั่วหน้า หลักฐานจากจารึกหินศิลา ทรงธรรมาประชาสุขทุกผู้คน ขอเชิญชวนลูกหลานไทยให้อนุรักษ์ ช่วยพิทักษ์โบราณสถานทุกแห่งหน เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยยินยล เยาวชนร่วมสืบทอดตลอดไป โดย ดวงจันทร์ โพธิสม
 
 • ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2559
 • ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2559
 • กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอเขาสวนกวาง 2559
 • กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอเขาสวนกวาง 2559
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จกระเจ้าอยู่หัว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จกระ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง และประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2558
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง และประกวดหนูน้อยนพ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๙
ประกาศเรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๙ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอเขาสวนกวาง 2559
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอเขาสวนกวาง 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมปัจฉิมนิทเศน์น้องๆ ที่ ศพด. ตำบลดงเมืองแอม
กิจกรรมปัจฉิมนิทเศน์น้องๆ ที่ ศพด. ตำบลดงเมืองแอม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2559
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ...
ดูภาพอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่   อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงบัง หมู ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงบัง หมู ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านห้วยยางศรีวิไล หมู่ที่ ๑๕
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านห้ว ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ................................................
  infographics
  เข้าสู่ระบบ
  จังหวัดขอนแก่น
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  เออีซี
  คสช
  สายด่วนรัฐบาล
  รัฐบาลไทย
  bangkokidea
  กรมบัญชีกลาง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  13ฟอนต์แห่งชาติ
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  กระทรวงมหาดไทย
  ราชกิจจานุเบกษา
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ช่อง3
  ช่อง5
  ช่อง7
  ช่อง9
  ดูทีวีออนไลน์